Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

www.semacademy.pl

ostatnia aktualizacja: 17.07.2018 r.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.semacademy.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. prowadzony jest przez Bartłomieja Zobka prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem Jana Matejki 4, 34-730, Mszana Dolna, NIP: 7371772203, REGON: 120272398 (dalej: „Administrator”). W sprawach ogólnych prosimy o kontakt pod adresem: szkolenia/małpa/eurobrand.pl.
 4. Serwis stanowi informację o działalności firmy Administratora oraz oferowanych przez niego produktach lub usługach.

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy następujące usługi:
  • zapisy na prowadzone przez Administratora szkolenia – czyli możliwość zgłoszenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu;
  • formularz kontaktowy – czyli możliwość wysłania wiadomości do Administratora.
 2. Wysłanie zgłoszenia (zapisu) na prowadzone przez Administratora szkolenie może prowadzić do zawarcia umowy o przeprowadzenie wskazanego szkolenia. Umowę o realizację szkolenia uznaje się za zawartą z chwilą zaksięgowania wpłaty zadatku w wysokości połowy należności brutto za wybrane szkolenie na koncie bankowym wskazanym przez Administratora w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Jeśli w mieście preferowanym przez Użytkownika nie będzie wystarczającej liczby chętnych na szkolenie otwarte we wskazanym przez Użytkownika terminie, w związku z czym szkolenie zostanie odwołane, Użytkownik ma prawo do:
  • odbycia szkolenia otwartego w kolejnym terminie lub innym mieście,
  • odbycia szkolenia online z rabatem,
  • odbycia szkolenia zamkniętego (za dopłatą z rabatem),
  • zwrotu pieniędzy.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Serwisu obejmują posiadanie co najmniej następujących wersji przeglądarek internetowych (bądź ich nowszych wersji): Chrome 64, Firefox 59, Safari 11, iOS Safari 10.3, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 16.
 5. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym  oraz takich, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub zaszkodzić innym użytkownikom.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  • szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań,
  • skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
  • dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem, informując jednocześnie, że mogą wystąpić problemy z dostępem do Serwisu, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami w Regulaminie,
  • informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta użytkownik, mogą ograniczyć lub uniemożliwić użytkownikowi dostęp do Serwisu, lub też wpływać na jakość korzystania z niego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Administratora, ani nie będących w dyspozycji Administratora, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w Serwisie.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: szkolenia/małpa/eurobrand.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użyty podczas zapisu na szkolenie, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia.
 3. W przypadku otrzymania reklamacji niekompletnej Administrator zwróci się do nadawcy o uzupełnienie niezbędnych informacji.
 4. Administrator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnej reklamacji.
 5. Odpowiedź wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora lub zmiany obowiązującego prawa.
 2. W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu, prosimy zapoznać się również z Polityką Prywatności.